Zijprojecten

 

 

1. De missies met (ex)brandwondenpatiënten.

De vzw Flame ondersteunt naast het brandwondencentrum in Burkina Faso tevens projecten met (ex)-brandwondenpatiënten. We noemen ze de ‘grensverleggende missies met (ex)brandwondenpatiënten’. We plaatsen de ‘ex’ hier expliciet tussen haakjes. Immers, van een brandwonde ‘genees’ je niet. Brandwonden zijn veruit de meest ernstige verwondingen die een mens kan oplopen. Ze laten zowel lichamelijk als psychisch diepe sporen na. Ze brengen dikwijls blijvende schade met zich mee waarbij de patiënt voor het leven getekend wordt door ontsierende en soms invaliderende littekens. Hiermee leren leven vereist veel moed, doorzettingsvermogen en zelfvertrouwen! De meeste brandwondenpatiënten slagen er in meer of mindere mate in om het trauma dat ze opliepen ingevolge de verbranding te verwerken en aan wat hen overkwam een plaats te geven. Na revalidatie proberen ze de draad van het dagelijkse bestaan weer op te nemen.

Sommige patiënten hebben echter een duwtje nodig, een uitdaging waardoor hun leven weer in eigen handen gaan nemen, andere streven ernaar hun grenzen te verleggen omdat ze ervan overtuigd zijn dat ook voor hen er meer dan het alledaagse is weggelegd, niet alleen voor de ongehavende mens, maar ook voor die met brandwonden.

Voorbije missies: Dichter bij de Hemel

De meest recente grensverleggende missie dateert van oktober 2010. Tien jaar na de ramp in Volendom beklommen Michel, Luc en Bert samen met drie ex-patiënten de Kilimanjaro.

Het verhaal verloopt als volgt.

Tijdens de nieuwjaarsnacht van 31 december 2000 op 1 januari 2001 werd een café in Volendam, De Hemel, getroffen door een zware brand. De ramp eiste heel wat slachtoffers en de meeste daarvan waren tieners. Ze werden overgebracht naar verschillende brandwondencentra in Nederland en in het buitenland. Drie van de allerergst verbranden werden opgenomen in het brandwondencentrum van het Militair Hospitaal te Neder-Over-Heembeek. Daar werden ze langdurig behandeld door twee van de initiatiefnemers van FLAME vzw, Dr. Michel Van Brussel en Dr. Bert van den Hof. Het maandenlange verblijf op de dienst intensieve zorgen van het ziekenhuis liet hen niet onaangetast – de steeds weerkerende operaties, de aanhoudende strijd tegen pijn en allerhande ongemakken en het gevecht voor herstel, lieten zowel lichamelijke als emotioneel erg diepe sporen na.

In een poging om de jongeren een hart onder de riem te steken, bracht Luc De Clerck, eveneens drijvende kracht achter FLAME vzw en in die tijd fysio- en ademhalingstherapeut in voornoemd hospitaal, hen in contact met een jeugdvriend van hem. Die was vroeger ook zwaar verbrand geraakt, maar slaagde er wel in na zijn revalidatie de Mont Blanc te beklimmen. De patiënten van Dr. Van Brussel en van Dr. Van den Hof putten veel kracht uit het verhaal van hun lotgenoot en ook bij hen groeide de droom om ooit het massief te overwinnen.

De poging die ze in 2005 – samen met de behandelende artsen – ondernamen, mislukte jammer genoeg ingevolge persoonlijke en klimatologische omstandigheden: één van de klimmers werd hoogteziek en de anderen werden gedwarsboomd door slechte weersomstandigheden.

De leden van de groep verloren elkaar echter niet uit het oog.

Toen de Nederlandse Omroepvereniging TROS, in samenspraak met de ex brandwondenpatiënten, het plan opvatte om de Kilimanjaro te beklimmen en de artsen werden aangezocht om hen daarbij te vergezellen, werd meteen aangevangen met de voorbereidingen voor de uitdagende tocht. Het opzet zou een eervolle herdenking worden aan de brandramp die zich tien jaar eerder had voorgedaan en bijna het leven kostte aan drie van de elf expeditieleden. Op 12 oktober 2010 vertrok het team vanuit Brussel richting Tanzania. Twee dagen later begonnen ze aan de loodzware beklimming van de hoogste berg van Afrika om op 21 oktober met z’n allen de top op 5895 m hoogte te bereiken. Het werd voor iedereen, ook voor de artsen, een louterende maar succesvolle onderneming waaruit bleek dat de boodschap van de deelnemende ex brandwondenpatiënten niet uit de lucht is gegrepen: er is leven na de brand.

De documentaire “Dichter bij de Hemel”, die door de reporters van de TROS werd gemaakt, is uitgezonden op de Nederlandse televisie (Ned. 1) op 17 december 2010.

De documentaire Dichter bij de Hemel won in 2012 in Las Vegas de ‘Bronze World Medal’ gewonnen tijdens de New York Festivals International Television & Film Awards 2012 in de categorie ‘Biography/Profiles’. Je kan hem hier bekijken:

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

2. De adoptiekinderen

 

3. Het schooltje