Wie is wie?

De bezielers van en drijvende krachten achter FLAME vzw zijn allen medici of paramedici die professioneel bezig zijn met de behandeling van brandwondenpatiënten.

Het Belgisch team bestaat uit.

Michel Van Brussel – voorzitter vzw Flame – is brandwondenchirurg.

Luc De Clerck – Secretaris en coördinator

Bert Van Den Hof – Penningmeester

 

Vincent Druez – Ondervoorzitter

Jeroen Van Hove – Sponsoring

Patrick Massagé – Wetenschappelijk medewerker

Mensen in Burkina Faso:

 

Het brandwondenproject van FLAME vzw steunt op drie peilers:

preventie, behandeling en opleiding.

Preventie:

Door middel van affichecampagnes, opgesteld in duidelijk verstaanbare taal, wordt geprobeerd om de bevolking te sensibiliseren voor de gevaren van vuur en wordt getracht hen op een simpele manier te leren brandwonden te voorkomen.

Opleiding en training:

  1. Tijdens de missies naar Bobo Dioulasso werd en wordt het plaatselijk medisch, paramedisch en onderhoudspersoneel opgeleid.
  2. Binnen het programma van elke opdracht wordt er steeds tijd gelaten voor vorming en training van het lokaal medisch en paramedisch personeel.
  3. Er wordt opleiding gegeven aan de leerlingen van de nationale brandweerschool, aan de brandweerbrigade van de hoofdstad Ouagadougou en die van Bobo Dioulasso.

Behandeling en revalidatie:

Twee tot driemaal per jaar bezoeken wij ons centrum ter plaatse voor een periode van tien dagen. Gedurende die tijd worden de acute brandwonden operatief behandeld en worden er littekenreconstructies uitgevoerd. Alle ingrepen gebeuren na overleg met onze plaatselijke partners.

Tijdens onze afwezigheid ligt de volledige organisatie van het project evenals de behandeling en opvolging van de patiënten, in handen van onze plaatselijke partners.

We kiezen hier bewust voor een gedeeltelijk militair bestuur, enerzijds omdat we de oorsprong van dit project indachtig willen blijven en anderzijds omdat onze ervaring heeft uitgewezen dat, door de bestaande militaire discipline, de zaken correcter worden afgehandeld en de controle van de activiteiten en van het materiaal permanent gewaarborgd is!

 

FLAME heeft met andere woorden niet alleen gezorgd voor de opbouw van het centrum, maar ook voor de continuïteit ervan.

Sinds het opstarten werd al heel wat medisch en paramedisch personeel opgeleid! De vorming en scholing van mensen ter plaatse is van cruciaal belang want het zijn zij die het van de Belgische medici na hun vertrek overnemen en ervoor zorgen dat het centrum blijft draaien. Momenteel zijn er één anesthesist, één chirurg, vier verpleegkundigen, één kinesitherapeut en een dokter – coördinator van Burkinabese origine aan het werk. FLAME vzw ondersteunt hen financieel en blijft  medisch materiaal verzamelen en verschepen .

Tot op heden zijn de medewerkers van FLAME vzw er steeds in geslaagd het ritme van twee missies per jaar aan te houden. Een gemakkelijke opdracht is dat niet want allen oefenen een fulltime job uit in de medische sector.