Verhaal & vorderingen

Zoals u op de beginpagina van deze site en in de historiek kan lezen, stichtten op 17 december 2003 Michel en Luc vzw FLAME, met als doel blijvend gecoördineerd brandwondenzorg in Burkina Faso te leveren. Op 16 februari 2006 opent FLAME zijn brandwondencentrum in Bobo. Michel en Luc hebben er met hulp van bevriende artsen en verpleegkundigen, onder wie plastisch chirurg dr. Bert Van den Hof, medisch en paramedisch personeel opgeleid die in het centrum instaan voor de dagdagelijkse brandwondenverzorging. Michel, Luc en team gaan twee keer per jaar op chirurgische missie. Qua brandwondenzorg gebeurt in heel Burkina Faso immers niets, tenzij in het brandwondencentrum van FLAME.

Oorspronkelijk – in 2003 - betrof het een oud Frans dispensarium dat door de autoriteiten ter beschikking werd gesteld en dat met zeer beperkte middelen werd gerund. Inmiddels heeft FLAME vzw het uitgebouwd tot een degelijk centrum dat beschikt over een ziekenzaal met 5 bedden, een operatiezaal, een ontwaakzaal met 3 bedden, een sterilisatieruimte, een zaal voor kinesitherapie en een apotheek.

Momenteel zijn er  één geneesheer – coördinator, één anesthesist, vier verpleegkundigen en één kinesitherapeut tewerkgesteld die allen behoren tot de lokale bevolking.

Vermeldenswaardig is dat het centrum van bij het begin steeds toegankelijk is geweest vooriedereen, zowel voor burgers als voor militairen, en dat de zorgen er gratis worden verstrekt.

FLAME vzw ondersteunt dit project financieel door in de maandelijkse vergoeding van het personeel te voorzien evenals in de onderhouds- en werkingskosten.

Tevens wordt gezorgd voor een permanente opleiding van het personeel en engageren de leden van de vereniging zich om twee tot driemaal per jaar het centrum te vervoegen om er grote operaties ( plastische – en reconstructieve chirurgie)  uit te voeren en om er de revalidatie van de patiënten  te verzorgen.

Daar de instelling als referentiecentrum voor West Afrika mag beschouwd worden, heeft FLAME vzw zich ertoe verbonden om te allen tijde binnen de 48 uur een medische ploeg ter plaatse te sturen teneinde medische steun te geven wanneer zich een ramp met brandwondenslachtoffers en andere zwaargewonden zou voordoen.

Eigen hospitaal

Op 10 april 2011 komt het FLAME-team terug thuis na ‘een waanzinnig goede maar zware’ missie waarin ze 21 operaties hebben uitgevoerd. FLAME heeft tot nu toe gebruik gemaakt van de faciliteiten van het plaatselijk hospitaal, in veelal onhygiënische omstandigheden, om hun werk uit te voeren. Hun wondzorgcentrum is ondergebracht in een gebouwtje in bruikleen van het leger. FLAME is daarmee totaal afhankelijk van de goodwill van de plaatselijke artsen om hun werk te mogen uitvoeren. Na vijf jaar besluiten ze een eigen hospitaal te bouwen.

Burns4Burns

18 november 2011: FLAME is ambitieus maar ook realistisch en boekt resultaat. Dank zij het lobbywerk van de voorbije maanden zijn de eerste fondsen binnen om met de bouw van het eigen hospitaal in Burkina Faso te kunnen starten. Daarnaast heeft ook Philips Healthcare Multi Country Region (MCR) EMEA Eindhoven, leverancier van diagnostische beeldvorming- en patiëntbewakingssystemen, in wiens opdracht Luc De Clerck in Europa, het Midden Oosten en Afrika actief is, besloten om FLAME te ondersteunen. Onder de noemer Burns4Burns zal de bouw van het hospitaal in Burkina Faso mede gerealiseerd worden door (ex-)brandwondpatiënten.