Over Burkina

Het brandwondenproject van FLAME vzw werd opgestart in Burkina Faso, een land dat gelegen is in Westelijk Afrika en dat vroeger Opper Volta werd genoemd.

Het is  ingesloten door de buurlanden Mali, Ivoorkust, Ghana, Togo, Benin, Niger en Nigeria en heeft  Ouagadougou als hoofdstad.

 

Het aantal inwoners bedraagt 16.751.455 (juli 2011) op een oppervlakte van 274.200 km².

Met een gemiddeld jaarlijks inkomen van 240 $ of 167,60 € per hoofd behoort Burkina Faso tot de armste landen ter wereld. Er leeft niet minder dan 46,4 % van de bevolking onder de armoedegrens; bijgevolg is het niet verwonderlijk dat er zo goed als geen geld is voor medische zorg.

Een doorsnee gezin telt er  6 à 7 kinderen en de levensverwachting voor de mannelijke populatie  is 51,7 jaar.

 

De activiteiten van FLAME vzw situeren zich in het zuidwesten van Burkina Faso, meer bepaald in Bobo Dioulasso, de tweede grootste stad van het land.  

 

Het is algemeen geweten dat in alle derdewereldlanden – en dus ook in Burkina Faso – de drempel tot kwalitatieve gezondheidszorg hoog is.

Medische verzorging is er niet  voor iedereen weggelegd; slechts een kleine groep kan het zich veroorloven om de opgelopen verwondingen op een degelijke manier te laten behandelen.

Bij gewonden van allerlei slag doen zich al snel verwikkelingen voor ingevolge het buiten bereik blijven van fatsoenlijke medische verzorging, de onbehoorlijke hygiënische omstandigheden en tal van andere factoren die het risico op infecties verhogen.

 

Brandwonden zijn zeer gevoelig voor infecties. De huid die beschadigd is, treedt immers niet langer op als barrière tegen ziektekiemen.

Hoe minder degelijk een brandwonde wordt behandeld en verzorgd, des te groter de kans op infecties en andere complicaties wordt.

 

Omdat bovendien de kennis inzake de behandeling en verzorging van brandwonden in het bijzonder er niet op punt staat, is wondinfectie bij brandwondenpatiënten de meest voorkomende oorzaak van overlijden.

 

FLAME vzw wil voorkomen dat er in de toekomst  mensen sterven ten gevolge van  wondinfectie bij brandwonden van 1 tot 60 % van de totale lichaamsoppervlakte.

Haar ervaring na de brandramp in 2003 heeft uitgewezen dat met een degelijke brandwondenzorg veel patiënten kunnen gered worden en dit ongeacht de zeer extreme klimatologische omstandigheden die heersen in dit Afrikaans land.

 

Het is een primaire doelstelling van  FLAME vzw  ervoor te zorgen dat iedereen – rijk of arm, militair of burger – kan genieten van kwalitatieve brandwondenzorg. Niet enkel de Burkinabese bevolking heeft toegang tot deze gespecialiseerde zorgen; we behandelen ook patiënten die uit Mali, Ivoorkust, Ghana en Togo komen.

 

Om dit alles te verwezenlijken moet in eerste instantie de basisgezondheidszorg en preventie structureel worden aangepakt. In Burkina Faso bestaat er wel degelijk gezondheidzorg, maar die loopt mank door een gemis aan structurele middelen en kennis.

Het opzet van FLAME vzw  is er dus één dat niet binnen een korte periode kan worden gerealiseerd; integendeel, het is een benadering die pas na verloop van lange termijn kan vervuld worden en waartoe veel inzet en omvangrijke middelen nodig zijn.